کابل برق دوربین مداربسته چیست؟

۴۰٫CCTV_Power_Cable

کابل برق در سیستم مداربسته نقش تامین برق دوربین های مداربسته را برعهده دارد. با توجه به نوع منبع تغذیه استفاده شده (منبع مجزا یا متمرکز) این کابل می تواند ولتاژ ۱۲ یا ۲۲۰ ولت را انتقال دهد.

برای انتقال برق دوربین ها معمولا از کابل ۰٫۷۵*۲ یا ۱*۲ استفاده می کنند. در صورتی که تعداد دوربین خیلی زیاد باشد باید از کابلهای مناسب تر برای قسمت های مشترک سیستم استفاده کرد.

گاهی برای سهولت کار به جای استفاده از کابل از سیم نایلونی نیز برای تغذیه دوربین های استفاده می شود که معمولا مشکلی ایجاد نمی کند.

 

جدول جریان مجاز سیم های برق

سطح مقطع سیمجریان مجاز چند رشته در لوله 45 درجهجریان مجاز سیم چند رشته در لوله 45درجه جریان مجاز سیم چند رشته در هوای 25درجه جریان مجاز سیم چند رشته در هوای 45درجهجریان مجاز چند سیم یک رشته در هوای 25درجه جریان مجاز چند سیم یک رشته در هوای 45درجه
0.5mm --7 4 127
0.75mm --1061610
1mm10615102016
1.5mm 151020152520
2.5mm 20 1525203525
4mm 252035255035

 قیمت کابل برق با توجه به قطر مغزی آن و کیفیت کابل می تواند متفاوت باشد.

پایگاه خبری